Nieuws

31/08/2018 - Afschaffing bedrijfsbeheer

De Vlaamse Regering besliste om het attest ‘Basiskennis bedrijfsbeheer’ in de toekomst niet langer als een verplichting te voorzien voor wie een zaak wil starten. Wie een zaak wil starten in Vlaanderen, zal in de toekomst dus niet langer dat attest moeten kunnen voorleggen.  

Vanaf wanneer?

De regeling treedt op 1 september 2018 in werking. De Vlaamse Regering heeft wel beslist om de afschaffing van het attest te koppelen aan een uitgewerkt actieplan om er toch voor te zorgen dat starters zich ( vrijwillig) laten begeleiden bij de opstart van hun zaak.

Op zoek naar ondersteuning?