Nieuws

31/07/2017 - Akkoord over hervorming van de vennootschapsbelasting

Even recapituleren: de huidige vennootschapsbelasting kent 2 tarieven, het gewone tarief van 33% (met toevoeging van de "crisisbijdrage" van 3% wordt dit 33,99%) en het verlaagd opklimmend tarief van 24,25% op de eerste 25.000 € winst. 

Het akkoord voorziet volgende nieuwe tarieven: 

Vanaf 2018

- verlaagd tarief van 20% op de eerste 100.000 € winst
- gewoon tarief van 29%
Beide met crisisbijdrage van 1,5%

Vanaf 2020

- verlaagd tarief van 20%
- gewoon tarief van 25%
Beide met crisisbijdrage van 0%

Verder zien we volgende belangrijke punten:

- Het minimum loon voor de zaakvoerder als voorwaarde voor het verlaagd tarief venn. belasting wordt opgetrokken naar 45.000 €

- Geen voorafbetaling doen zal steeds tot een verhoging leiden, zelfs indien het "tekort" lager ligt dan 0,5% of 50 €

- De investeringsaftrek wordt tijdelijk verhoogd naar 20%

- Minimale belastbare basis: Verscheidene aftrekposten zoals de vorige verliezen, de overgedragen DBI, overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten, de overgedragen NIA en de “nieuwe NIA” worden jaarlijks beperkt tot een bepaalde “korf”. Deze “korf” is beperkt tot 1mio EUR + 70%. Dit houdt in dat 30% van de winst bovenop het bedrag van 1mio EUR een minimale belastbare basis in de vennootschapsbelasting zal vormen. Vandaar dat de pers gewaagt van een tarief van 7,5%. Voor startende vennootschappen worden de overgedragen verliezen niet beperkt gedurende de eerste vier boekjaren.

Voor de verdere geplande hervormingen vanaf 2020 kan u onderstaande link raadplegen.

https://www.tiberghien.com/nl/1021/akkoord-over-de-hervorming-van-de-vennootschapsbelasting

Op zoek naar ondersteuning?