Nieuws

31/10/2017 - Uw hybridewagen aanschaffen voor 31/12/2017 !

Zoals we reeds op 31/07/2017 vermeldden, is er in het zomerakkoord van de regering Michel een grondige hervorming van de vennootschapsbelasting voorzien.

De tarieven worden verlaagd, maar tegelijk worden flink wat spelregels ook aangepast.
We gaan het hier hebben over het luik van de fiscaliteit van de personenwagen in de vennootschap.

Voor de autokosten wijzigt er niets tot en met 31/12/2019.

Vanaf 01/01/2020 zijn er twee belangrijke wijzigingen:

De fiscale aftrekbaarheid van de autokosten zal bepaald worden aan de hand van volgende formule:

Aftrek % = 120% - (0,5 x coëfficiënt x CO² uitstoot)

De coëfficiënt is gelijk aan 1 voor dieselwagens en hybrides met dieselmotor, 0,90% voor voertuigen op aardgas < 12 fiscale pk en 0,95% voor alle andere voertuigen.

Het resultaat van deze formule kan minimum 50% zijn en maximum 100%.

Hybride wagens

Voor de hybride wagens wordt een bijkomende regel voorzien om hun CO² percentage te berekenen.

Ter bepaling van het aftrek-% wordt voor hybride wagens (PHEV) de volgende CO2-uitstootwaarde gehanteerd, afhankelijk van energiecapaciteit van de batterij uitgedrukt in kilowatt uur per 100 kilogram van het autogewicht:

1. energiecapaciteit batterij ≥ 0,6 kWh per 100kg autogewicht → CO2 van hybride versie

2. energiecapaciteit batterij < 0,6 kWh per 100kg autogewicht → CO2 van niet-hybride versie

3. niet-hybride versie is niet beschikbaar → CO2 van hybride versie × 2,5

Eén grote uitzondering wordt hier voorzien voor hybridewagens die zijn aangekocht vóór 01/01/2018.
Deze blijven de zeer gunstige originele uitstoot van de hybrideversie behouden voor hun gehele levensduur (zelfs na 01/01/2020).

Met aangekocht wordt bedoeld: bestelbon of leasingcontract getekend voor 01/01/2018.

Als u dus met het idee speelt om een hybridewagen aan te schaffen, raden wij u aan om deze keer niet te wachten op het autosalon in januari!

Meer info vindt u hier.

Op zoek naar ondersteuning?