Nieuws

23/01/2018 - Voorafbetalingen worden belangrijker !

Vanaf aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) zal het onvoldoende voorafbetalen van belastingen harder bestraft worden.

Dit door het toepassen van 2 wijzigingen aan het boete-systeem:

ECB-rentevoet

Het percentage van vermeerdering wordt berekend als volgt : (ECB-rentevoet) x 2,25.
De rentevoet (naar beneden afgerond) mag vanaf 2018 niet minder bedragen dan 3%.
Dit wil dus zeggen dat de vermeerdering nooit minder dan 6,75% (3% x 2,25) zal bedragen!

Afschaffing 80 €- en 0,5%-regel

Voorheen werd een vermeerdering kleiner dan 80 € of lager dan 0,5% van de belasting waarop ze berekend is geschrapt.
Deze regel is vanaf aanslagjaar 2019 niet meer van toepassing.

Voor welke boekjaren?

Deze maatregelen gaan in vanaf aanslagjaar 2019.
Eindigt uw boekjaar voor 31/12/2018 valt u onder aanslagjaar 2018 en is deze regeling niet van toepassing.
Eindigt uw boekjaar op 31/12/2018 maar vangt het aan voor 01/01/2018 is deze regeling eveneens niet van toepassing.

Tijdig voorafbetalen

De 2 eerste voorafbetalingsdata (10/04/2018 en 10/07/2018) hebben het hoogste belastingsvoordeel van respectievelijk 9% en 7,5%. Doet u maar één voorafbetaling moet u respectievelijk 75% en 90% van het totale geraamde bedrag betalen om een boete te vermijden.
Betaalt u pas vanaf de derde datum (10/10/2018) moet u al 112,5% van het geraamde bedrag voorafbetalen om geen boete te krijgen!
U dient dus vóór de tweede vervaldatum voldoende vooraf te betalen om een boete te vermijden.

Eerste 3 boekjaren

De regeling waarbij kleine ondernemingen (volgens artikel 15 w.Venn.) in hun eerste drie boekjaren geen vermeerdering krijgen blijft behouden.

Op zoek naar ondersteuning?