Nieuws

08/02/2018 - 20% vennootschapsbelasting?

Vanaf 2018 een vennootschapsbelasting van 20% op de eerste 100.000 € winst.


Om hiervan te genieten moet er een minimum bezoldiging uitgekeerd worden.

De vennootschap keert een jaarbezoldiging uit van 45.000 € aan een bedrijfsleider natuurlijk persoon.

Twee uitzonderingen :

1.        Kleine startende vennootschappen gedurende de eerste vier jaar

2.        De bezoldiging is minstens gelijk aan het belastbaar resultaat

Voorbeeld : Wanneer het belastbaar resultaat 25.000 € bedraagt, dan moet de bezoldiging minstens 25.000 € zijn.


Wat gebeurt er als de bezoldigingsvoorwaarde niet wordt gerespecteerd ?

1.       Geen verlaagd tarief van 20% maar het normale tarief van 29%

2.       Een fiscaal aftrekbare belasting van 5% op de te weinig uitgekeerde bezoldiging.

Voorbeeld: De bezoldiging bedraagt 25.000 €.

                    5% op 20.000 € ( 45.000 – 25.000) is 1.000 €.


Indien u hieromtrent nog vragen heeft, gelieve contact op te nemen met uw dossierbeheerder.

Op zoek naar ondersteuning?