Nieuws

31/03/2019 - Nieuwe voorwaarden voor uw financiëel plan

In de besloten vennootschap (“bv”) die de “bvba” vervangt, is het begrip kapitaal geschrapt. Het is dus niet meer nodig om bij de oprichting van de vennootschap over een verplicht minimumkapitaal van 18.550 euro te beschikken. Aan de andere kant moeten de oprichters voldoende startkapitaal leveren voor de activiteit die de vennootschap wil ontwikkelen. In ruil voor de afschaffing van het verplichte minimumkapitaal, eist de wetgever een gedetailleerder financieel plan.

De minimale inhoud van het nieuwe financieel plan wordt bepaald door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen zelf en bestaat uit 7 delen:

- een nauwkeurige beschrijving van de geplande activiteit;

- een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting (met vermelding van de verstrekte garanties);

- een openingsbalans opgesteld volgens een door de Koning vast te stellen schema en verwachte balansen na twaalf en vierentwintig maanden;

- een verwachte winst- en verliesrekening na twaalf en vierentwintig maanden, opgesteld volgens een door de Koning vast te stellen schema;

- een begroting van verwachte ontvangsten en uitgaven voor een periode van ten minste twee jaar vanaf de datum van oprichting;

- een beschrijving van de hypothesen die in aanmerking worden genomen bij het schatten van de voorziene omzet en winstgevendheid;

- indien van toepassing, de naam van de externe deskundige die heeft geholpen bij het opmaken van het financieel plan.

Voor bijstand bij de oprichting van uw nieuwe vennootschap, kan u steeds bij ons terecht! 

Bron: https://blog.be.accountants/nl/article/wetboek-van-vennootschappen-en-verenigingen-versterking-van-het-financieel-plan/4778?lng=nl 

Op zoek naar ondersteuning?