Nieuws

07/11/2019 - Wat wijzigt er voor uw vennootschap vanaf 01/01/2020?

Op 01/05/2019 ging het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking.

Deze brengt enkele grote wijzigingen met zich mee. 

Het aantal vennootschapsvormen daalt van 15 naar 6, waarvan 3 met beperkte aansprakelijkheid (BV, NV en CV) en 3 met onbeperkte aansprakelijkheid (CommV, VOF en Maatschap). 

Zo kan u vanaf 01/05/2019 dus geen BVBA meer oprichten maar een BV.


Maar wat met bestaande vennootschappen? 


De wetgever voorziet een overgangsperiode tot en met 31/12/2023 om uw statuten aan te passen naar de nieuwe wetgeving. 

Bij de eerstvolgende statutenwijziging voor de notaris bent u verplicht om deze wijzigingen door te voeren. 


Vanaf 01/01/2020 zijn er echter al enkele zogenaamde dwingende bepalingen van kracht.

We houden de technische uitleg voor later, nu geven we enkel mee wat voor u als ondernemer praktisch van belang is: 


VANAF 01/01/2020:


BVBA => BV

CVBA => CV

Comm.V. => CommV

V.O.F. => VOF


Ook bent u in de BV(BA) en CV(BA) vanaf 01/01/2020 geen “zaakvoerder” meer maar een “bestuurder”.


Deze zaken dienen aangepast te worden op alle communicatie en documenten van de vennootschap, denk hierbij aan: 

- Verkoopfacturen

- Offertes 

- Briefpapier

- E-mail handtekeningen!

- Business cards

- Website

-


Voor de vrije beroepers die werken onder een burgerlijke vennootschap, dit is afgeschaft. Een BV o.v.v. BVBA bestaat dus niet meer. 


Op zoek naar ondersteuning?