Nieuws

23/01/2020 - Keuzemogelijkheid BTW voor chiropractors en osteopaten

Even een opfrissing: 

De BTW vrijstelling voor paramedische beroepen is afhankelijk van de erkenning en reglementering als paramedisch beroep. De verstrekte diensten moeten tevens opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur. 

Dit had tot gevolg dat osteopaten en chiropractors hun diensten in principe moesten onderwerpen aan BTW.

Een recent arrest van het grondwettelijk hof vernietigde de wijziging aan de BTW-vrijstelling waarop deze "uitsluiting" is gebaseerd voor alle belastbare feiten na 1 oktober 2019. 

Wat nu concreet?

In afwachting van een "parlementair initiatief" kunnen de beoefenaars van osteopathie en chiropraxie hun diensten verricht na 1 oktober 2019 vrijstellen van BTW op voorwaarde dat ze "kunnen aantonen te beschikken over de noodzakelijke kwalificaties om medische verzorging te verlenen waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is om soortgelijk te zijn aan de door de leden van een gereglementeerd medisch of paramedisch beroep aangeboden verzorging".

Gaat het om chiropractors en osteopaten die momenteel geïdentificeerd zijn als BTW-plichtigen, dan moeten zij "zich wenden tot de voor hun dossier bevoegde dienst van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit". Desgevallend "zullen zij de nodige regularisaties moeten verrichten zoals een herziening van de genoten aftrek van BTW".

Chiropractors en osteopaten "kunnen er evenwel eveneens voor opteren om hun prestaties te blijven belasten in afwachting" van een wetgevende tussenkomst.

Wenst u hierover meer info? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!


Bron: http://www.fiscoloog.be/fiscoloog/text.aspx?l=NL&id=22421

Op zoek naar ondersteuning?