Nieuws

11/02/2021 - Banksector stelt extra maatregelen voor ondernemers voor

Febelfin, de federatie van banken en verzekeraars komt met een aantal nieuwe engagementen voor gezonde bedrijven met toekomstperspectief die het door de corona-crisis financiëel even moeilijk hebben.

Het gaat onder meer over: 

- Verlenging van de einddatum van het betalingsuitstel naar 30/06/2021

- Extra betalingsuitstel voor bedrijven die de maximum termijn van 9 maanden reeds bereikten. 

- Geen administratie of dossierkosten voor deze handelingen


Hoe bepaalt men welk bedrijf gezond is? 

Bedrijven worden niet als ‘gezond’ beschouwd als ze eind 2019 een negatief eigen vermogen hadden en voldoen aan één van volgende criteria:

- De onderneming had achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of bij de sociale zekerheid op 1 september 2020 of de onderneming had meer dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of bij de sociale zekerheid op 30 september 2020. Uitstellen van betaling (bv. BTW, sociale bijdragen, Eerste Charter) die werden toegekend als COVID-19 steunmaatregel worden niet als achterstallen beschouwd.

- De onderneming heeft niet bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan en dit gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020 (betalingsuitstel in het kader van het Eerste Charter wordt niet beschouwd als een inbreuk op de contractuele kredietverplichtingen) of doorliep een actieve kredietherstructurering voorafgaand aan 31 augustus 2020.

- De onderneming heeft verlies geboekt in 2019.

- Het netto-actief van de onderneming is vandaag negatief en de onderneming beschikt niet over de middelen om op korte termijn het kapitaal te versterken.

bron en meer info : 

https://blog.forumforthefuture.be/nl/article/financiele-sector-komt-ondernemingen-tegemoet-met-extra-engagementen/10468

Op zoek naar ondersteuning?