Nieuws

19/10/2021 - Moeten artsen vanaf 01 januari 2022 een Btw nummer aanvragen?

Vanaf 01/01/2022 zal de btw vrijstelling voor medische zorg alleen nog maar gelden voor ingrepen en behandelingen met een therapeutisch doel.

Wat is therapeutisch?

Dit zijn prestaties die tor doel hebben om de diagnose, de behandeling, de verzorging en , voor zoveel mogelijk, de genezing van ziektes, letsels, aangeboren afwijkingen of andere gezondheidsproblemen te verwezenlijken, alsook de bescherming, het behoud of herstel van de gezondheid van personen.

Wat is niet therapeutisch?

Zonder volledig te zijn worden volgende prestaties beschouwd als zijnde niet therapeutisch en bijgevolg onderworpen aan de BTW :

·         Esthetische ingrepen

·         Een arts die een medisch deskundigenrapport opstelt

·         Een tandarts die tanden bleekt

·         Een arts die een medisch onderzoek verricht met het oog op het verkrijgen van een levensverzekering of die een attest moet afleveren om te mogen sporten bij een sportclub

·        Een kinesitherapeut die in zijn hoedanigheid van personal coach diensten van algemene sportbegeleiding verstrekt.

     

Als er geen therapeutisch karakter is, dan zal de zorgverstrekker 21% BTW moeten rekenen op de behandeling of ingreep, tenzij toepassing wordt gemaakt van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Dat zal het geval zijn als de omzet behaald uit de niet therapeutische prestaties de drempel van 25.000 € exclusief BTW niet overschrijdt.

Op zoek naar ondersteuning?