Nieuws

15/04/2022 - Afschaffing BTW-attest 6%

Als een onderneming voor u verbouwingswerken komt doen aan uw privéwoning van ouder dan 10 jaar, zal zij dit kunnen doen aan 6% BTW. 

Dit was tot voor kort op voorwaarde dat u een attest bezorgde waarin u verklaarde dat de woning (hoofdzakelijk) voor privébewoning wordt gebruikt en ze ouder dan 10 jaar is. 

Sinds 1 januari 2022 heeft de fiscus deze administratieve rompslomp vereenvoudigd.
De ondernemer kan nu éénvoudigweg de volgende motivering opnemen op zijn facturen: 

‘Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat

(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar (*) voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,

(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en

(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 % van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.’

Tot en met 30/06/2022 kunnen de BTW-attesten nog gebruikt worden, vanaf 1 juli 2022 worden deze definitief afgeschaft. 

Bron : https://financien.belgium.be/nl/Actueel/renovatie-administratieve-vereenvoudiging-afschaffing-btw-attest 

Op zoek naar ondersteuning?