Nieuws

26/04/2022 - Keert u een vrijgesteld dividend uit?

Wist u dat er sinds enkele jaren een vrijstelling is van de roerende voorheffing op bepaalde dividenden? 

Welke dividenden?

Alle gewone Belgische en buitenlandse dividenden komen in aanmerking dus ook:
- dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen zoals bijvoorbeeld Cera,
- dividenden van vennootschappen met sociaal oogmerk.
De volgende dividenden zijn echter uitgesloten van de vrijstelling:
- dividenden van juridische constructies of verkregen door tussenkomst van juridische constructies,
- dividenden van instellingen van collectieve beleggingen,
- dividenden verkregen door tussenkomst van gemeenschappelijke beleggingsfondsen.
Die dividenden moet u dus verplicht aangeven in uw belastingaangifte tenzij er een bevrijdende roerende voorheffing op ingehouden is.

Hoe krijg ik mijn roerende voorheffing terug? 

U kunt de roerende voorheffing die ingehouden is op uw vrijgestelde dividenden laten verrekenen met uw personenbelasting.
Daarvoor vult u de ingehouden roerende voorheffing op die vrijgestelde dividenden in de codes 1437/2437 in.
U kunt maar roerende voorheffing verrekenen voor een maximum van 800 euro (aanslagjaar 2022, inkomsten 2021) aan dividenden. (Aanslagjaar 2023, inkomsten 2022: 800 euro). Aangezien het maximumtarief van de roerende voorheffing 30 % is, kunt u dus maximum 240 euro ingehouden roerende voorheffing recupereren (800 euro x 30 %). 
U kiest dus best voor de vrijstelling van de dividenden waarop het hoogste tarief van de roerende voorheffing toegepast is.
Hebt u hier vragen over, aarzel niet ons te contacteren!

Op zoek naar ondersteuning?