Nieuws

19/05/2022 - Bankgift nu ook online te registreren!

Een bankgift? 

Als je geld of effecten wil schenken aan je kinderen hoef je niet persé bij de notaris langs te gaan. 
Je doet een rechtstreekse overschrijving van je rekening naar een rekening van bv. je kind en dient ook een document op te stellen waarin verklaard wordt dat het om een schenking gaat en wat de voorwaarden zijn. 

Successierechten?

Wie via zulke bankgift schenkt is geen schenkings- of successierechten verschuldigd.
Komt de schenker te overlijden binnen de 3 jaar na de bankgift, zal deze geacht worden nog deel uit te maken van de successie.

Registreren?

Het registreren van deze onderhandse akte kan dus sinds kort ook via www.myminfin.be .

meer info : https://financien.belgium.be/nl/faq/hoe-een-roerende-schenking-laten-registreren#q1

Op zoek naar ondersteuning?