Nieuws

09/12/2022 - Nieuwe factuurvermelding bij werken in onroerende staat

Waarover gaat het?

Werken in onroerende staat die u doet voor een BTW-plichtige afnemer die periodieke aangiftes indient, dient u verplicht te factureren met verlegging van heffing. De BTW wordt zo voldaan in de BTW-aangifte van de afnemer. U kent vast de vroegere "BTW medecontractant" nog? Tot en met 31/12/2022 was de vermelding "BTW verlegd" op uw factuur voldoende.

Wat wijzigt er?

Vanaf 01/01/2023 zal de vermelding "BTW verlegd" niet meer volstaan. U dient dan volgende tekst op te nemen op uw facturen : 

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten" (nieuw art. 20, § 3 KB nr. 1).

Speciale gevallen

Is uw klant een kleine onderneming (art. 56bis WBTW) of een landbouwonderneming (art. 57 WBTW) dan dient hij/zij u te melden dat ze geen periodieke aangiftes indienen. Zo weet u dat u dient te factureren met 21% BTW.
Doet uw klant dit niet en u factureert met verlegging van heffing zorgt de bovenstaande clausule ervoor dat u (bij niet-betwisting) ontslagen wordt uit uw aansprakelijkheid wat betreft de "hoedanigheid van de afnemer" (nieuw art. 20, § 3 KB nr. 1).

Op zoek naar ondersteuning?