Nieuws

23/01/2023 - Marktrente rekening courant bekend voor 2023

Wat?

Stelt u priv├ęgeld ter beschikking aan uw vennootschap dan ontstaat er een zogenaamde "rekening courant". Op deze schuld die de vennootschap aan u heeft mag u intresten aanrekenen. De fiscus bepaalt hiervoor een marktrente.

Hoe?

De marktrente is gebaseerd op de zogenaamde MFI-rentevoet. Deze bedroeg voor november 2022 3,20 %. Volgens de formule tellen we hier nog 2,50% bij om te komen op een maximum rentevoet van 5,70%.

Let op!

Op deze intresten dient de vennootschap nog 30% roerende voorheffing in te houden en een aangifte roerende voorheffing te doen. 

Hebt u vragen hierover, aarzel niet contact op te nemen met ons!

Op zoek naar ondersteuning?