Nieuws

15/02/2023 - Kinderoppas op kosten van uw vennootschap?

Wat?

Het in dienst nemen van een kinderoppas/nanny door uw vennootschap wordt door de fiscus als een geldige aftrekbare kost aanzien. De dienst voorafgaande beslissingen zegt namelijk in haar beslissing 2020.1336 van 30/06/2020 dat indien de nanny niet ter beschikking zou staan van de bedrijfsleider dit tot een mogelijk inkomensverlies zou lijden. De bedrijfsleider kan namelijk minder tijd investeren in de vennootschap wat zou leiden tot een lagere winst. Hierdoor voldoet de kost van de nanny aan artikel 49 WIB92 om aftrekbaar te zijn. 

Voorwaarden

Er zijn wel enkele voorwaarden : 

  • de nanny is in dienst van de vennootschap via een arbeidsovereenkomst of via een uitzendkantoor
  • de nanny mag alleen tijdens de normale kantooruren ingezet worden. Hebt u √©√©nmalig een afspraak buiten de kantooruren zal u dit moeten staven met bewijsstukken. 

Voordeel alle aard

Indien de nanny op een vaste en regelmatige basis wordt tewerkgesteld is er voor de bedrijfsleider een forfaitair voordeel alle aard van toepassing. Voor een voltijdse betrekking van 38u per week is dit een bedrag van 5.950 EUR/jaar. Betreft het een deeltijdse tewerkstelling kan dit forfait geprorateerd worden. 

Gaat het echter om sporadische kinderopvang is het voordeel alle aard gelijk aan de werkelijke kost van de opvang. 

Eerste werknemer

Een bijkomend voordeel : indien de nanny de eerste werknemer is voor uw vennootschap kan u genieten van een doelgroepvermindering waardoor u zo goed als geen patronale RSZ dient te betalen op het brutoloon van de nanny. 

Voor meer info kan u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder.

Op zoek naar ondersteuning?