Nieuws

15/06/2023 - Hoe uw overtollige cashflow aan het werk zetten? De termijnrekening!

Hoe uw overtollige cashflow aan het werk zetten?

In een tijd waarin bedrijven op zoek zijn naar manieren om hun financiën te optimaliseren en hun rendement te verhogen, bieden termijnrekeningen een aantrekkelijke mogelijkheid. Termijnrekeningen stellen ondernemingen in staat om hun overtollige geldmiddelen voor een bepaalde periode vast te zetten tegen een gunstige rentevoet. In dit artikel zullen we de voordelen van termijnrekeningen voor ondernemingen onderzoeken en hoe ze kunnen profiteren van een rentepercentage van gemiddeld 3,5% voor een periode van 6 maanden.


Wat zijn termijnrekeningen?

Termijnrekeningen, ook wel bekend als deposito's op vaste termijn, zijn financiële producten die worden aangeboden door banken en financiële instellingen. Ze stellen bedrijven in staat om een bepaald bedrag aan geld voor een vooraf bepaalde termijn te storten, variërend van enkele maanden tot enkele jaren. In ruil daarvoor ontvangt het bedrijf een rentevergoeding op het gestorte bedrag gedurende de gehele looptijd van de termijnrekening.


Voordelen van termijnrekeningen voor ondernemingen:

Hoog rendement: Het belangrijkste voordeel van termijnrekeningen is het hoge rendement dat ze bieden in vergelijking met traditionele spaarrekeningen. Met een gemiddeld jaarlijks rentepercentage van 3,5% op een termijnrekening van 6 maanden kunnen bedrijven hun rendement aanzienlijk verhogen, wat vooral aantrekkelijk is voor overtollige geldmiddelen die niet onmiddellijk nodig zijn voor operationele uitgaven.

Voorspelbaarheid: Termijnrekeningen bieden ondernemingen een voorspelbare en gegarandeerde rentevergoeding gedurende de gehele looptijd. Dit stelt bedrijven in staat om hun financiën beter te plannen en rendementen te genereren zonder blootgesteld te worden aan marktschommelingen en volatiliteit.

Liquiditeitsbeheer: Ondernemingen hebben vaak te maken met fluctuerende kasstromen en seizoensgebonden behoeften. Termijnrekeningen kunnen een nuttig instrument zijn voor het beheer van liquiditeit, omdat ze bedrijven in staat stellen om hun overtollige contanten tijdelijk te parkeren en op een later tijdstip weer beschikbaar te maken.

Risicobeheersing Door geld op een termijnrekening te plaatsen, vermijden bedrijven het risico dat ze verleid worden om hun overtollige geldmiddelen uit te geven aan niet-essentiële of risicovolle investeringen. Termijnrekeningen bieden een veilige en stabiele optie voor het behoud van kapitaal en het minimaliseren van potentiële verliezen.

Roerende voorheffing: Op de rente die u ontvangt van deze termijnrekening zal 30% roerende voorheffing ingehouden worden. Belgische vennootschappen kunnen deze roerende voorheffing recupereren via hun aangifte vennootschapsbelasting. 


Cijfervoorbeeld

Uw vennootschap zet 50.000 € gedurende 6 maanden op een termijnrekening met een jaarlijkse rente van 3,5%. 

50.000 x 3,5% x 6/12 = 875 €

Hiervan zal 262,50 € roerende voorheffing ingehouden worden bij de uitbetaling van de rente. Deze kan later gerecupereerd worden in uw aangifte vennootschapsbelasting. 

Als uw vennootschap in aanmerking komt voor het verlaagd tarief vennootschapsbelasting van 20% zal u 700 € netto overhouden oftewel een netto jaarlijks rendement van 2,8%! 

Voor meer info, aarzel niet om contact op te nemen met ons!

Op zoek naar ondersteuning?