Nieuws

07/02/2017 - Afschaffing BTW-voorschotten voor kwartaalaangevers

Elke BTW-plichtige die zijn aangiftes per kwartaal vervult, is verplicht tot het betalen van voorschotten tijdens het lopende kwartaal. Deze voorschotten zijn gelijk aan 1/3de van de te betalen BTW van het vorige kwartaal.

Werden deze voorschotten niet betaald, rekende de administratie intresten aan.

De minister kondigde bij persbericht van 19 januari 2017 aan dat deze verplichting zal wegvallen vanaf 1 april 2017. De publicatie van deze wetswijziging in het Belgisch Staatsblad moet nog gebeuren.

De verplichting tot een "december-voorschot" (nu reeds verplicht voor de maand-aangevers) komt hiervoor in de plaats.
Dit wil concreet zeggen dat men voor 24 december een voorschot moet betalen dat gelijk is aan:

- de verschuldigde BTW over de periode 1 oktober tot en met 20 december

OF

- de BTW die u moest betalen voor het derde kwartaal

LET OP: DE VOORSCHOTTEN VOOR 20/02/2017 EN 20/03/2017 ZIJN NOG WEL VERPLICHT!

Met onze scanningsboekhouding Yuki, is uw boekhouding dagelijks up-to-date en kan het december-voorschot dus nauwkeurig bepaald worden. Zo vermijdt u te veel BTW-voorschot te moeten betalen door de 2de mogelijkheid te kiezen.


Bron: http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/periodieke_aangifte/verplichte_voorschotten

Op zoek naar ondersteuning?