Nieuws

30/03/2017 - Inhoudingsplicht eenvoudiger controleren

Wie betalingen verricht i.v.m. de uitvoering van onroerende werken, moet steeds nakijken of de betrokken (onder)aannemer op het moment van betaling sociale en/of fiscale schulden heeft.


Als blijkt dat uw (onder)aannemer schulden heeft, dient u (afhankelijk van de grootte van de factuur) een bepaald bedrag in te houden.

De fiscus heeft in samenwerking met de RSZ een nieuwe website gecreëerd die het controleren van deze inhoudingsplicht een stuk eenvoudiger maakt.

Op www.checkinhoudingsplicht.be kan u na het ingeven van het ondernemingsnummer met één druk op de knop nakijken of de inhoudingsplicht van toepassing is.

Meer info kan u vinden op : http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/inhoudingsplicht_voor_fod_financien

Op zoek naar ondersteuning?